05.11.2023 ⏤ nieruchomość

Lokal mieszkaniowy, Gliwice, ul. Róży Luksemburg 30/2

Licytacja lokalu mieszkalnego – prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Róży Luksemburg 30/2 (powierzchnia użytkowa 47,30 m2). Odbędzie się w dniu 11.12.2023r o godz. 9:00 w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Gliwice, dnia 05-11-2023

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Grzegorz Zachmost
Kancelaria Komornicza nr XXI
Sygn. akt Km 480/22, Km 754/22, Km 780/22,Km 31/23, Km 441/23

Kancelaria Komornicza
44-100, ul. Kościuszki 30/2
tel.: (32) 231 60 08, fax: 32 2316008,
www.komornik-gliwice6.pl,
email: gliwice6@komornik.pl,
konto: ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach
36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.12.2023r  o godz. 9:00 w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział II Cywilny (wejście od ul. Powstańców Warszawy 23) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

Lokalu mieszkalnego – prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Róży Luksemburg 30/2 (powierzchnia użytkowa 47,30 m2: 2 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z WC + piwnica o powierzchni 14,30 m2) i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w GLIWICE nr GL1G/00100109/2.

Nieruchomość będąca własnością dłużnika:

  • Niewiadomska Natalia

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 202.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 27.000,00 zł, w kancelarii komornika w gotówce lub na konto komornika  nr: 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215   ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK

Grzegorz Zachmost

Kontakt

ul. Kościuszki 30/2

44-100 Gliwice

tel.: (32) 231 60 08

e-mail: gliwice6@komornik.pl

pon. ⏤ pt.: 7:30 ⏤ 15:30

Dane Kancelarii

NIP: 629-102-88-50

ePUAP: /KS_Grzegorz_Zachmost/ezbiegi

eSąd: 931

ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach

36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.
Designed & developed by tomasz.graphics